Logo

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt som använder BipoläR-data

Genetiska faktorers betydelse för bipolär sjukdom: SWEBIC 1 & 2
Litiumrespons
Diagnostik
Jämlik vård
Sambandet mellan litiumförskrivning och återfall i skov
Metabola riskfaktorer