Logo

Halland förbättrar vården för bipolära patienter

2016 lanserade Halland sina egna vårdriktlinjer för bipolär sjukdom. Vårdpersonal och patienter deltog i arbetet med att ta fram dem. Nu pågår ett projekt för att öka registreringarna i kvalitetsregistret BipoläR. Ska man förbättra vårdkvaliteten behöver man mäta den.

Dokument att ladda ner