Logo

Registret får ny adress

Från och med den 15 februari kommer detta register att hittas på adressen bipsy.registercentrum.se. Användare av BipoläR fortsätter att registrera som tidigare.